ویدیوها

euronews_icons_loading
نمایشگاهی در زیر آب

نمایشگاهی در زیر آب

دیواره های پوشیده از مرجان یک کشتی متعلق به جنگ جهانی دوم که در عمق ۲۷ متری آبهای ایالت فلوریدای آمریکا قرار دارد، به نمایشگاه موقتی برای نمایش آثار آندریاس فرانکه، هنرمند اتریشی تبدیل شده است.