ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی در بلژیک

اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی در بلژیک

پلیس بلژیک برای پراکنده کردن معترضان پس از درگیری در جریان یک تظاهرات در بروکسل، به دستگاه آب پاش متوسل شد. حدود ۶۰ هزار نفر از شهروندان پایتخت بلژیک در اعتراض به طرحهای اصلاح اجتماعی به خیابانها آمدند. احتمال افزایش حداقل ساعات کار به ۴۵ ساعت در هفته تحت شرایط خاص، از جمله این اصلاحات است.