ویدیوها

euronews_icons_loading
رویارویی نمادین ارواح مشهور در ژاپن در زمین بیسبال

رویارویی نمادین ارواح مشهور در ژاپن در زمین بیسبال

دو شخصیت بنامهای «ساداکو» و «کایاکو» از دو فیلم ترسناک بنامهای «حلقه» و «کینه» در زمین بیسبال در ژاپن حاضر شدند. این نمایش نمادین برای تبلیغ فیلمی بنام «ساداکو در برابر کایاکو» که در آن، این دو شخصیت در کنار هم ظاهر می شوند.