ویدیوها

euronews_icons_loading
تظاهرات در پاریس پس از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

تظاهرات در پاریس پس از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

بدنبال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، شهر پاریس شاهد موج اعتراضات پراکنده و درگیری میان معترضان و پلیس بود.

تظاهرکنندگان به برنامه های اقتصادی رییس جمهوری منتخب، امانوئل ماکرون در زمینه اصلاح قوانین کارگری اعتراض کردند.