ویدیوها

euronews_icons_loading
رقابت های پله نوردی در پکن

رقابت های پله نوردی در پکن

بیش از ۹۰۰ نفر دونده از سراسر جهان در رقابت های بالا رفتن از پله های ساختمان در پکن شرکت کردند. این ورزشکاران در این مسابقه ۸۲ طبقه شامل ۲۰۴۱ پله را در برجی ۳۳۰ متری در پکن بالا رفتند.

پیتر لولودینسکی از لهستان برنده بخش مردان و سوزی والشم از استرالیا برنده بخش زنان شد.