ویدیوها

euronews_icons_loading
تورهای ماهیگیری؛ خطر جدیدی که زندگی «سفید غاز» را تهدید می کند