ویدیوها

euronews_icons_loading
چین؛ فرار راننده خودرو از انفجار تانکر حامل گاز طبیعی