ویدیوها

euronews_icons_loading
زنبورها بر بام کلیسای جامع برلین

زنبورها بر بام کلیسای جامع برلین

کلیسای جامع برلین علاوه بر مردم حالا میزبان ۳۰ هزار زنبور است که بر بام و زیر گنبد فیروزه‌فام آن زندگی می‌کنند. نگهداری این زنبورها بخشی از پروژه‌ای شهری است برای حفاظت از زنبورها در این شهر.

دیگر بناهای پایتخت آلمان همچون ساختمان مجلس، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان اپرا نیز دیگر اماکنی هستند که در قالب این پروژه زنبورها را بر بام خود جا داده‌اند.

کاسته‌ شدن از جمعیت زنبورها در سالهای اخیر بهانه‌ای برای این پروژه بوده است تا به این وسیله آگاهی درباره این حشرات سودمند افزایش یابد.