ویدیوها

euronews_icons_loading
تظاهرات حمایت از بومیان در شیلی به خشونت کشیده شد