ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراض به تخریب روستایی در کرانه باختری رود اردن به خشونت کشیده شد