ویدیوها

هولی؛ جشن‌ بهاره رنگ‌ها و عشق در هند

هولی؛ جشن‌ بهاره رنگ‌ها و عشق در هند

هزاران تن از سراسر جهان روز پنج‌شنبه در کنار اهالی هندوستان جشن بهاره هولی را برگزار کردند.

هولی یادمان پیروزی خیر بر شر و نیز نماد پیروزی کسی است که خود را وقف حقیقت کرده است.

شرکت‌کنندگان در این جشن ملی و مذهبی که به جشن رنگ‌ها و عشق نیز معروف است علاوه بر رقص و پایکوبی به رنگ‌پاشی و آب‌بازی می‌پردازند.