ویدیوها

ویدیو؛ تظاهرات بزرگ روز جهانی کارگر در پاریس با همراهی «جلیقه زردها»