ویدیوها

euronews_icons_loading
عملیات چتربازان اروپایی و آمریکایی در یادمان نبرد نرماندی