ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ رانش زمین در اشترنگن اتریش