ویدیوها

euronews_icons_loading
آلودگی رود در دهلی نو؛ هندوها در کف‌‌های سمی مراسم مذهبی برگزار کردند