ویدیوها

euronews_icons_loading
چین؛ شهر ساحلی سانیا برای برگزاری بازیهای ساحلی آسیا آماده می شود