ویدیوها

euronews_icons_loading
کلمبیا؛ تجمع مخالفان سقط جنین در بوگوتا