ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدیو؛ نمایش مد با پای مصنوعی به جای افتتاح پارالمپیک توکیو