ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئوی رقابت شنای دریایی «مونت کریستو»  در مارسی برغم همه‌گیری‌کرونا