ویدیوها

euronews_icons_loading
نمایش مد زنان برای نشان دادن گوناگونی در پای برج ایفل

نمایش مد زنان برای نشان دادن گوناگونی در پای برج ایفل

حدود ۵۰۰ زن مدل که از فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی آمده بودند، روز یکشنبه ۲۷ سپتامبر (۶ مهر) در پای برج ایفل رژه رفتند. این زن‌ها غالبا در هیئت متعارف مدل‌های حرفه‌ای نبودند، بلکه بیشتر آنها را افراد چاق، قد کوتاه و با بدن‌های معمولی تشکیل می‌دادند که عمدتا با لباس زیر به سبک دهه ۹۰ در فضای باز رژه می‌رفتند. برگزارکنندگان این رویداد گفته‌اند که هدف آنها نشان دادن «گوناگونی» افراد و مثبت نشان دادن لباس پوشیدن برای همه نوع فرم بدن و شکل عادی افراد بوده است.