ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ آخرین تجمعات انتخاباتی در حمایت از نامزدها در آمریکا