ویدیوها

euronews_icons_loading
فیلیپین پس از طوفان وامکو گرفتار سیل است