ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئوی نیکلا سارکوزی در دادگاه به اتهام اعمال نفوذ غیرقانونی