ویدیوها

euronews_icons_loading
ایالت نیویورک با اولین برف سنگین زمستانی سفیدپوش شد

ایالت نیویورک با اولین برف سنگین زمستانی سفیدپوش شد

نخستین طوفان برف بزرگ در ایالت نیویورک آمریکا، شهرها و مناطق مختلف این ناحیه را سفیدپوش کرد.

در اثر بارش بی‌وقفه که ساعات متمادی به طول انجامید، ارتفاع برف در این ایالت به بیش از یک متر رسید و بسیاری از خودروها زیر لایه قطوری از برف مدفون شدند.

مقامات شهری گفته‌اند این میزان بارش برف که از سال ۲۰۰۹ بدین سو بی‌سابقه بوده است، با تمام میزان برف باریده شده در سال گذشته برابری می‌کند.