ویدیوها

euronews_icons_loading
صدها نفر در پورتلند به افزایش خشونت‌ علیه آسیایی تبارها اعتراض کردند