ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ فوران آتشفشان چهاردهانه ایسلند به جاذبه گردشگری بدل شد