ویدیوها

euronews_icons_loading
جف بزوس سفینه فضایی خود را از غرب تگزاس پرتاب کرد