ویدیوها

euronews_icons_loading
بازگشایی آزمایشی کلوپ شبانه در لایپزیک آلمان

بازگشایی آزمایشی کلوپ شبانه در لایپزیک آلمان

یک کلوپ شبانه در شهر لایپزیک آلمان به صورت آزمایشی بازگشایی شد. در این کلوپ ۲۰۰ نفر بدون رعایت فاصله اجتماعی و حتی بدون استفاده از ماسک حضور پیدا می‌کنند منتهی به شرطی که جواب تست کرونای منفی را با خود به همراه داشته باشند. این برنامه که با همکاری پزشکان و پژوهشگران محلی انجام می‌شود تنها چند روز قرار است به صورت آزمایشی صورت گیرد.

با سرعت یافتن روند واکسیناسیون سراسری در آلمان، محدودیت‌ها در این کشور در حال کاهش است و مشاغل گوناگون دوباره بازگشایی می‌شوند.