ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویر هوایی از محل خروج یک قطار باری از مسیر خط آهن در مکزیک