ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از تظاهرات بومیان برزیل علیه طرح تضعیف حق مالکیت ارضی

تصاویری از تظاهرات بومیان برزیل علیه طرح تضعیف حق مالکیت ارضی

صدها نفر از بومیان برزیل در اعتراض به طرحی که حق مالکیت ارضی آنها را تضعیف می کند تظاهرات کردند.

معترضان که لباس های سنتی بومیان را به تن داشتند به سوی ساختمان کنگره برزیل راهپیمایی کردند. در طرحی که پارلمان برزیل در دست بررسی دارد شرط حفاظت از زمین های بومیان، مالکیت آنها بر این زمین ها در سال ۱۹۸۸ ذکر شده است.

این در حالی است که به گفته معترضان این طرح اخراج اجباری بومیان از زمین هایشان در دوران دیکتاتوری نظامی برزیل را نادیده می گیرد.