ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از رم ایتالیا؛ گردشگران در جستجوی آب برای فرار از موج گرما