ویدیوها

مهاجران افغان در بروکسل خواستار مداخله‌ اتحادیه‌ اروپا در افغانستان شدند