فوران آتشفشان کوه آتنا در سیسیل ایتالیا

فوران آتشفشان کوه آتنا در سیسیل ایتالیا

آتش‌فشان آتنا در سیسیل ایتالیا روز یکشنبه ۲۹ اوت، بار دیگر فوران کرد و گذازه‌های آتش از دهانه این کوه به بیرون آمد.

آتش‌فشان آتنا در سیسیل ایتالیا روز یکشنبه ۲۹ اوت، بار دیگر فوران کرد و گذازه‌های آتش از دهانه این کوه به بیرون آمد.

موسسه ژئوفیزیک و آتشفشانی کاتانیا می‌گوید فعالیت بزرگترین آتشفشان فعال در اروپا باعث خروج خاکستر از دهانه این کوه و همچنین بیرون آمدن زبانه‌های آتش از دهانه آتنا شده است.

آتنا بزرگترین آتشفشان از سه آتشفشان فعال در ایتالیا در جزیره سیسیل واقع شده است.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست