ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ اعتراض اقتصادی مردم در کابل و رقص اعضای طالبان در ساحل ارغنداب