ویدیوها

euronews_icons_loading
آینده مناسبات زوج آلمان-فرانسه با پایان دوران صدر اعظمی آنگلا مرکل