ویدیوها

euronews_icons_loading
جزایر قناری؛ ویدئویی از محاصره شدن چندین ساختمان در مسیر گدازه های آتشفشانی