ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ شهرهای اروپا در حمایت از اوکراین تظاهرات ضد جنگ برپا کردند