ویدیوها

euronews_icons_loading
اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا