کینشاسا
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افق‌های سرمایه‌گذاری در جمهوری دموکراتیک کنگو

با همکاری

جمهوری دموکراتیک کنگو، دومین کشور وسیع و سومین کشور پرجمعیت قاره آفریقا است. این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های رشد منطقه را دارد.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست