euronews_icons_loading
برف در مکزیکو سیتی

بارش شدید برف در مکزیک باعث تعطیلی مدارس در هشت ایالت این کشور شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح