محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشف فسیل ۳۰۰ هزار ساله متعلق به گونه «هومو ساپین»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف فسیل ۳۰۰ هزار ساله متعلق به گونه «هومو ساپین»

قدیمی ترین بقایای فسیلی گونه «هومو ساپین» که مربوط به ۳۰۰ هزار سال پیش می شود، توسط دانشمندان در شمال آفریقا کشف شد.

کشف این بقایای فسیلی نشان می دهد که پیدایش گونه «هومو ساپین» به ۱۰۰ هزار سال زودتر از آنچه تاکنون تصور می شد، بر می گردد. به گفته محققان کشف این بقایای فسیلی از آنجا که می تواند به مطالعه مقطع زمانی خاصی از دوران تحول گونه هومو ساپین ها کمک کند، حائز اهمیت است.

جزئیات کشف این بقایای فسیلی در منطقه «جبل ایغود» مراکش، در گزارشی در نشریه «نیچر» (Nature) منتشر شده است. این بقایای فسیلی که شامل دندان و جمجمه های پنج هوموساپین می شود متعلق به سه هوموساپین بزرگسال، یک نوجوان و یک کودک تقریبا هشت ساله است.