euronews_icons_loading
معترضان اقلیمی برهنه در مجلس عوام بریتانیا

روز دوشنبه اول آوریل در حالی که نمایندگان مجلس عوام بریتانیا خود را برای یک روز طولانی دیگر برای بحث بر سر برکسیت آماده می‌کردند، گروهی چندین نفره متشکل از کسانی که به سیاست‌های اقلیمی بریتانیا معترض بودند به صورت برهنه خود را به شیشه‌های مشرف به جایگاه تماشاگران مجلس رساندند.

در این اتفاق که ۲۵ دقیقه طول کشید، نمایندگان ناظر زنان و مردانی بودند که روی بدن‌های خود شعارهایی در مقابله با گرمایش زمین نوشته بودند و با فریاد‌های «عدالت اقلیمی، همین حالا» در پی جلب توجه حضار بودند.

گروهی از معترضان نیز با چسب دست‌های خود را به شیشه چسباندند.

پیتر کایل، یکی از نمایندگان، در حین سخنرانی خود پیرامون طرح جایگزین پیشنهادی خود برکسیت، با اشاره به جایگاه، طرح خود را «حقیقت عریان» نامید.

پلیس ۱۲ نفر را در جریان این اعتراض بازداشت کرده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح