euronews_icons_loading
ویدئو؛ ملکه بریتانیا کلید شهر ادینبورو را دریافت کرد

ملکه بریتانیا روز جمعه در مراسمی که در شهر ادینبورو در اسکاتلند برگزار شد کلید این شهر را دریافت کرد.

این مراسم به طور سنتی در ابتدای هفته هالیرود برگزار می شود. هفته هالیرود به هفته ای اطلاق می شود که به بزرگداشت فرهنگ، تاریخ و سنت های اسکاتلند اختصاص یافته است.

مطالب بیشتر از بدون شرح