خبر فوری
euronews_icons_loading
بازدید عمومی از یک پاندای خاکستری نادر در جنوب غربی چین

یک پاندای خاکستری نادر روز چهارشنبه برای نخستین بار در جنوب غربی چین در معرض تماشای بازدیدکنندگان قرار گرفت.

این پاندا که جیشیائو نام دارد در ۵ ژوئن ۲۰۱۹ به دنیا آمد و کاملا از دو نوزاد دیگر متفاوت است زیرا پانداها معمولا ترکیب رنگی سیاه و سفید دارند اما این پاندا سفید و خاکستری است.

وو کنگ‌جو، مهندس ارشد پایگاه تحقیقاتی شنگدو که در زمینه پرورش پانداها کار می کند می گوید خاکستری شدن این نوزاد احتمالا با ژن‌های خانوادگی او مرتبط است اما معمولا بعد از ۶ ماه از تولد، رنگ خاکستری تغییر می کند و سیاه می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح