euronews_icons_loading
سرنگونی مجسمه کریستوف کلومب در ایالتی که جورج فلوید در آن کشته شد

گروهی از فعالان مبارزه با نژادپرستی مجسمه کریستف کلومب را در شهر سینت پال در ایالت مینه سوتای آمریکا سرنگون کردند.

آنها پس از سرنگونی این مجسمه به جشن و پایکوبی در اطراف آن پرداختند. جورج فلوید، مرد سیاهپوستی که کشته شدنش اعتراض های اخیر در آمریکا را برانگیخت در شهر مینیاپولیس در ایالت مینه سوتا به قتل رسید.

معترضان به تبعیض نژادی در ایالات متحده و اروپا طی روزهای گذشته به تخریب و سرنگونی مجسمه شخصیت هایی که متهم به نژادپرستی هستند روی آورده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح