خبر فوری
More about this topic

اصلاح قانون اساسی

More articles

هر آنچه که باید درباره همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی مصر بدانید
اردوغان به عنوان رئیس جمهور جدید ترکیه سوگند یاد کرد
اصلاح قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت؛ سپنتا نیکنام به شورای شهر باز می‌گردد؟
اردوغان با اختیارات جدید سوگند یاد می‌کند؛ نظام جدید حکومتی با رئیس قدیمی
ستایش ترامپ از «مادام العمر» شدن ریاست جمهوری در چین؛ شاید ما هم امتحان کردیم