خبر فوری
More about this topic

گروه بیست

More articles

گروه ۷، ۸ یا ۲۰؛ تفاوت آنها چیست؟
مذاکرات سران گروه بیست در ژاپن؛ ترامپ: ایران هنوز وقت دارد
بیانیه پایانی گروه بیست؛ ساختار سازمان تجارت جهانی باید اصلاح شود
نشست گروه بیست؛ آغاز گفتگوی قدرت های بزرگ اقتصادی در سایه اختلاف ها و چالش
پوتین: تحریم های یکجانبه و سیاست های حمایتی بیهوده و باطل است