ویدیوها

euronews_icons_loading
استقبال از پاپ فرانچسکو در سارایوو

استقبال از پاپ فرانچسکو در سارایوو

پاپ فرانچسکو، برای نخستین بار به بوسنی هرزگوین سفر کرده است. او صبح شنبه وارد این کشور شد و در استادیوم سارایوو در برابر بیش از 65000 نفر از مسیحیان حاضر شد.