ویدیوها

euronews_icons_loading
نمایش قدرت نظامی چین در بازی های بین المللی ارتش ها در روسیه

نمایش قدرت نظامی چین در بازی های بین المللی ارتش ها در روسیه

چین با پیروزی در رقابت های چتربازی در بازی های بین المللی ارتش ها در روسیه، قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت. روسیه ابرقدرت آسیایی میزبان این بازی هاست و چتربازان بلاروس جایزه نخست را برای جمع آوری سریع چترهای فرود آمده کسب کرد. مسابقات بین المللی ارتش ها در طول دو هفته اول ماه اوت در روسیه برگزای می شود. هیچ یک از اعضای ناتو در این بازی ها شرکت نکرده اند.