ویدیوها

euronews_icons_loading
آماده شدن برای سفر به مریخ

آماده شدن برای سفر به مریخ

محققان در اتریش تلاش می کنند تا شرایط سفر به کره مریخ را در یک یخچال طبیعی در ارتفاعات این کشور، شبیه سازی کنند.